انواع دانشجو به زبان طنز

دانشجو

در این پست دانشجو ها رو به گروه هایی تقسیم کردم که تا حد قابل قبولی واقعی هست 😉😁 در عین حال که هدف ِ نویسنده، بیشتر بر جنبه طنز ماجرا دلالت دارد.

دانشجوی اولیه:

 این نوع دانشجو که فسیل هایش به دوران نو سنگی و اوایل دوره آغاز کشاورزی مربوط میشود، دانشجویی قانع و بدون زبان بوده و هر چیزی را بدون چون و چرا قبول میکرد.هنوز هم از این دانشجویان پیدا میشود ، مطابق تحقیقات محققان 😊😉این نوع دانشجو ، ایده آل اساتید محترم است.

دانشجوی غارنشین:

این نوع دانشجو در کلاس به درس گوش نمیدهند 😎و اطراف جزوه و روی میز خود را همانند دیوار های غار نقاشی و خط خطی میکند و سعی در کم کردن روی پیکاسو دارد✍️.

دانشجویان سرخ پوست:

نوع خاصی از دانشجو که در امتحان با استفاده از دود حاصل از سوختن سلول های خاکستری قشر مخ و انواع روش های دیگر ، سعی در رساندن پاسخ صحیح به کنار دستی خود است😃.

دانشجویان مغول منصب :

این نوع از دانشجویان بعد از اتمام امتحان هر درس تمام جزوه ها و کتاب های مربوط به آن درس را به آتش میکشند و میگویند : “این درس کجای زندگی به درد من خواهد خورد؟” ، طبق آخرین تحقیقات نسل این گونه ی دانشجو منقرض شده است.😐😡

دانشجویان اشکانی:

این نوع ِ دانشجو به هر چیزی اعتراض میکند ، به صورت پیش فرض روی اعتراض ✋تنظیم شده است ، با کوچکترین ندای امتحان و کوییز اَشک هایشان درمی آید ، این دانشجویان متخصص پیچاندن امتحان هستند😅.

دانشجویان قرون وسطی:

 این نوع دانشجویان کاری به کار هیچ کسی ندارند ، امتحان باشد امتحان میدهند ، نباشد نمیدهند و همیشه در وسط هستند و میانه روی میکنند😉.

دانشجویان متمدن:

نوعی از عنصر دانشجو هست که انتقاداتی به سیستم آموزشی دارد و معتقد است که این نوع تحصیل صحیح نیست.

دانشجویان دوران مشروطه :

این نوع دانشجویان با استدلال اینکه دانشجویان اکثریت هستند و استاد اقلیت است ، با حداکثر آرا کلاس و امتحان را لغو میکنند. البته در پایان ترم نیز مشروط میشوند 😐 و مهر تاییدی بر اسم خود میزنند. مشروطیان!😄

 

پ.ن:انواع استاد هم در این لینک میتونید بخونید😉😎.

1 comment / نظر خود را در زیر وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید