آشنایی با بخش های‌مختلف کارنامه کنکور و آزمون‌آزمایشی

آشنایی با بخش های‌مختلف کارنامه کنکور و آزمون‌آزمایشی

در این ویدئو چند دقیقه‌ای شما رو با هر یک از اعداد موجود در کارنامه کنکور و یا کنکور‌آزمایشی نظیر قلم چی، گزینه‌دو، گاج و … آشنا می‌کنم. بعد از کنکور و یا هر آزمون‌آزمایشی، یک کارنامه حاوی اعدادی نظیر رتبه در زیرگروه، رتبه در کشور، رتبه در استان، رتبه در شهر، تراز زیرگروه، تراز … ادامه ی مطلب