خطای بقا چیست؟ چگونه درست تصمیم بگیریم؟

خطای بقا چیست؟ چگونه درست تصمیم بگیریم؟

مثالی از خطای بقا وقتی می‌خواهیم مسیری را برویم اول می‌رویم سراغ موفق های آن مسیر. من می‌خواهم رتبه برتر کنکور شوم. می‌روم دنبال فلان رتبه برتر ببینم ایشان چه کلاس هایی رفته، چه کتاب هایی خوانده و… . استدلالمان این است که اگر رتبه یک کنکور کتاب فلان را خوانده پس هر کسی آن … ادامه ی مطلب